JDBC-017 Pergilah ke rumah sahabat kekasihmu

 Memuat 

Pergi ke rumah sahabat kekasihku untuk bermain dan akhir ceritanya sangat membahagiakan

JDBC-017 Pergilah ke rumah sahabat kekasihmu