Jangan sekali-kali mempunyai remaja dengan badan yang baik