Hanya baring dan biarkan dia menolak perlahan-lahan