Hanya apabila saya bermain dalam kumpulan saya menerimanya